Rooivleisbedryf onder vergrootglas by werkswinkel

11:19 (GMT+2) Wed, 15 Mar 2017'n Rooivleisbedryf gesprek wat tydens die 2016 Aldam Vleisbeesskool gehou is, het tot konsensus onder 'n groot groep rolspelers in die rooivleiswaardeketting gelei dat almal sal baat indien 'n strategiese beplanning vir die rooivleisindustrie gehou word.

Daar is besluit dat die vestiging van 'n volhoubare en winsgewende strategie ook toekomstige waarde vir die hele waardeketting kan ontsluit.

Die bekendstelling van nuwe inisiatiewe is noodsaaklik om die mededingendheid van die Suid-Afrikaanse rooivleisbedryf in die wêreld mark te bevorder.

Na afloop van die Vleisbeesskool, het die Rooivleisprodusente Organisasie en Opkomende Rooivleis Produsente Organisasie (NERPO), asook die Rooivleisindustrieforum en die Departement van Landbou, Bosbou en Visserye, die Suid-Afrikaanse beesvleis Genomika Program se doelwit om 'n Rooivleisbedryf werkswinkel te hou, ondersteun.

Die vise-voorsitter van die RPO, Dr Pieter Prinsloo gesels oor die werkswinkel wat op 16 Maart in Pretoria gehou gaan word, en hy sê die doel is om 'n strategiese plan vir die SA Rooivleisbedryf te vestig om sodoende 'n wêreldklas-mededinger te word.


Podcasts

MORE POSTS